مجتمع فنی تهران | باید و نبایدهای «زبان بدن»
یافته‌های بالینی روانشناسی نشان می‌دهد که ۵ برابر توجه و ادراک دیگران به لحن و حرکات شماست و این مقوله از آنچه که واقعاً بیان می‌کنید موثرتر است.
زبان بدن، روانشناسی، ارتباط گیری، سیگنال غیر کلامی، فن بیان، سخنوری، مجتمع فنی تهران، آموزش دوره های سخنوری و فن بیان
14479
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-14479,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

باید و نبایدهای «زبان بدن»

باید و نبایدهای «زبان بدن»

06:06 16 فوریه در مقالات وبلاگ
0 دیدگاه

یافته‌های بالینی روانشناسی نشان می‌دهد که ۵ برابر توجه و ادراک دیگران به لحن و حرکات شماست و این مقوله از آنچه که واقعاً بیان می‌کنید موثرتر است.
با توجه به اینکه بخشی از ناکامی مدیران در کسب و کار و ضعف آنها در ارتباط گیری با کارمندان به دلیل کم توجهی این افراد به زبان بدن است، بسیاری از مدیران و صاحبان صنایع موفقیت در تجارت را تنها محدود به فن بیان و نحوه معرفی محصول و خدمات خود می‌دانند اما تحقیقات نشان می‌دهد که سیگنال‌های زبان بدن اثرگذارتر از شیوایی در گفتار است.

تسلط در کلام فقط 30 درصد در متقاعد سازی اثر گذار است و50 درصد ارتباط گیری از طریق زبان بدن و سیگنال‌های غیر کلامی انجام می‌شود و شاید بی توجهی به همین موضوع دلیل ناکامی مدیران خوش سخن در تعامل با کارمندان و طرف‌های تجاری آنها است.

نشستن به صورت دست به سینه یا گذاشتن دست‌ها روی پا، گذاشتن دست‌ها داخل جیب، قوز کردن و اخمو بودن با وجود قدرت بیان، همراه با حرکات اشتباه کل بدن باعث ایجاد واکنش منفی در دیگران نسبت به شما می‌شود و حتی شما را فردی متظاهر نشان می‌دهد.

یافته‌های بالینی روانشناسی نشان می‌دهد که 5 برابر توجه و ادراک دیگران به لحن و حرکات شماست و این مقوله از آنچه که واقعاً بیان می‌کنید موثرتر است.

بنابراین مدیران و بازرگانان برای موفقیت در تجارت باید با اصول زبان بدن بین الملل آشنا شوند، از آنجا که برخی از حرکات ممکن است در یک فرهنگ هنجار و پسندیده باشد ولی همان رفتار ممکن است در تعدادی دیگر از کشورها ناهنجار و ناپسند قلمداد شود لازم است تا این گروه از مدیران با این بایدها و نبایدها بیشتر آشنا شوند.

برای ایجاد آشنایی و ارتباط با دیگران باید آرام و راحت باشید، آزاد گذاشتن دست‌ها و آرام نشستن یا ایستادن به صورت دوستانه از جمله عواملی است که می‌تواند در ایجاد یک ارتباط موثر مفید باشد.

شما میتوانید جهت آموزش فن بیان و زبان بدن با آموزش های تخصصی در مجتمع فنی تهران با ما همراه شوید.