مجتمع فنی تهران | امور نمایندگی های مجتمع فنی تهران
دفتر امور نمایندگی های سراسر کشور| اخذ نمایندگی مجتمع فنی تهران
امور نمایندگی ها، مجتمع فنی تهران، دفتر امور نمایندگی ها، اخذ نمایندگی، گرفتن نمایندگی، نمایندگی های شهرستان
12955
rtl,page-template-default,page,page-id-12955,page-child,parent-pageid-12780,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

امور نمایندگی ها

نظر به سياستگذاری مديريت محترم مجتمع فنی تهران و مؤسسه فرهنگي هنری ديباگران تهران در خصوص ايجاد نمايندگی های فعال در امر آموزش در سطح كشور، جهت رسيدگي به امور مربوط به اين نمايندگی ها، واحدی بنام مديريت امور نمايندگی ها تشكيل گرديد.

اين واحد كليه امور مربوط به نمايندگی ها را انجام می دهد. در ابتدا، جوابگويی به متقاضيان، اعلام شرايط نمايندگی، دريافت اطلاعات متقاضی و بررسی فرمهای اطلاعاتی تكميل شده بوسيله متقاضيان اخذ نمايندگی، انجام می گردد. پس از اينكه شرايط اوليه متقاضی طبق اظهارات و مطالب مندرج در فرمهای مربوطه مناسب تشخيص داده شد، به محل مورد نظر اعزام و مراتب مورد بازديد قرار می گيرد و در نهايت قراردادهای مربوطه تنظيم و به امضای طرفين می رسد. راه اندازی امورات دانشجويی و ثبت نام، ارائه و توجيه دوره های قابل اجرا، معرفی اساتيد، منابع آموزشی و طرح درسهای مربوطه به نمايندگی، توسط اين واحد انجام می پذيرد.

كليه فعاليت های آموزشی انجام شده در نمايندگی ها به اين واحد گزارش گرديده و مسئوليت كنترل كمی و كيفی فعاليت آموزشی نمايندگی بر عهده اين واحد می باشد. برای حصول اين مهم بازرسين جهت نظارت بر عملكرد آموزشی نمايندگی اعزام می گردد. همچنين جهت انجام تعهدات مالی نمايندگی طبق قرارداد، نظارت دقيق بر امورمالی ثبت نام و اخذ شهريه از دانشجويان در نمايندگی و دريافت گزارشات مالی و كنترل و نظارت بر آن و وصول مطالبات مالی از نمايندگی ها جزو وظايف اين واحد محسوب می گردد.
ارائه راه كارهای مناسب جهت پيشبرد بهتر امور و نيز بسط و گسترش فعاليت های نمايندگی جزو اهم امور اين واحـد می باشد.


واحد امور نمایندگی های مجتمع فنی تهران از سال 1381 کار خود را شروع کرده است و ماموریت آن توسعه فیزیکی همگام با اهداف سند استراتژی مجتمع در سراسر کشور می باشد. این دفتر چشم انداز خود را که در راستای چشم انداز کلی مجتمع می باشد بشرح زیر تدوین نموده است:

چشم انداز (Vision)
این دفتر در راستای چشم انداز کلی مجتمع تلاش می نماید با توسعه کمی و کیفی نمایندگی ها در سراسر کشور بتواند بستری مناسب و مورد اعتماد جهت ارائه محصولات و خدمات مجتمع به عموم هم میهنان ایجاد نماید.
ماموریت (Mission)
ایجاد نمایندگی در تمام شهرستانهای کشور ، انتخاب درست و اصولی نمایندگان ، نظارت و کنترل کیفی و کمی بر فعالیت آنها ، اطلاع رسانی به عموم هم میهنان و بکارگیری ابزار های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله مهم ترین ماموریت های این واحد به شمار میرود.


همکاران این واحد

سید طاهر افکاری: مدير اجرايي امور نمايندگي ها

زهرا خمسه: بازرس دفتر امور نمایندگی ها

سيد محمد حائري: كارشناس دفتر امور نمایندگی ها

مهسا پنداشته: کارمند دفتر امور نمایندگی ها

غزال جعفری: کارمند دفتر امور نمایندگی ها

تلفن: 22114926